August 18, 2016

Prosjekter

 • Takstklagebehandling for Takstklagenemnda
  System for klagesaksbehandling, egenutviklet, levert som SaaS til vår kunde.
 • Elling @ Brukerklagenemnda
  System for klagesaksbehandling, egenutviklet levert som SaaS til kunden.
 • System for produksjonstilskudd @ Landbruksdirektoratet
  Prosjektledelse
 • EDAG prosjekt @ Skatteetaten
  Sikkerhetsarkitektur
 • EDAG prosjekt @ NAV
  Rådgiver arkitektur, prosessledelse
 • Samarbeidsprosjektet @ NAV
  Sjefsarkitekt for Sterias arkitekt-team, 15 personer
 • Innovasjonsprosjekt @ Eidsiva Energi
  Rådgiver teknologi og anskaffelse / leverandøravklaringer, systemarkitektur
 • Rådgivningsprosjekt @ HealthCom
  Rådgiver programvarearkitektur, design og utvikling av første leveranse
 • Utrullingssystem @ NetCom
  Webbasert utrullingsystem for 3G/4G benyttet av NetCom. Arkitektur og utvikling.
  Albicore har i dag fulle rettigheter til løsningen.
 • Fiberutrullingssimulator @ Nexia DA
  Ved hjelp av informasjon om veinettet i Norge og nåværende teledekning utviklet vi en modul som simulerte fiberbygging langs norske veier for å oppnå tilnærmet full bredbåndsdekning.
 • Bredbåndsanalyseverktøy @ Nexia DA
  Ved hjelp av informasjon fra norske teletilbydere kan verktøyet regne ut dekningsgraden for bredbånd per teknologi i Norge eller andre land. Forskjellige typer sammenstillinger, statistikk og kartvisning er implementert.
 • Billingsystem @ Oslo Kommune (UKE)
  Gjør det mulig for Oslo kommune å holde et register over linjer og lisenser i kommunen. Benyttes til å skape underlag for internfakturering.